Veiligheid en Handhaving

De VVD vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en dat alle inwoners gelijke kansen gelijk behandeld worden. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in Diemen. Politie en andere hulpdiensten, die dag en nacht voor ons klaarstaan, spelen een essentiële rol. We zorgen ervoor dat de politie in direct contact staat met de Diemenaar waardoor criminaliteit kan worden voorkomen en snel kan worden aangepakt. Ook vinden wij aandacht voor verkeersveiligheid erg belangrijk.

Met acties als Scheerlicht bestrijdt de gemeente ondermijnende criminaliteit. Het gaat hier om een vorm van criminaliteit die het vertrouwen van mensen in een rechtvaardige maatschappij aantast.

Het aantal wijkagenten in Diemen houdt minstens gelijke tred met het aantal wijkagenten in de grote steden. De VVD gaat uit van minimaal 1 fulltime wijkagent per 5.000 inwoners.  De wijkagent is goed bereikbaar en goed zichtbaar op straat. De gemeente en de politie treden hard op tegen straatintimidatie en discriminatie. Voor afdoende handhaving in de openbare ruimte zorgt de gemeente voor voldoende BOA’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren). De BOA’s moeten op een veilige manier hun werk kunnen doen. Een goed middel daartoe is de inzet van bodycams. Op initiatief van de Diemense VVD is een pilot gestart. In de volgende bestuursperiode willen we een permanente inzet van bodycams. Wij pleiten voor meer toezichtcamera’s in de openbare ruimte waar veel overlast en/of criminaliteit plaatsvindt. Deze camera’s werken preventief en zijn belangrijk als opsporingsmiddel.

Ook de handhaving van verkeerregels is een belangrijk aandachtspunt voor de VVD. Speciale aandacht verdient wat ons betreft de verkeersituatie rondom scholen. Graag zien we dat kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen. De gemeente neemt extra verkeersmaatregelen om te voorkomen dat lange rechte wegen of straten, zoals de Weesperstraat, worden gebruikt als racebaan.

Preventie

Om te voorkomen dat crimineel gedrag of herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, biedt de gemeente al dan niet samen met de school perspectief aan jongeren. Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat jongeren afglijden in criminaliteit. De ouders zijn de eerstverantwoordelijken en worden betrokken bij deze  perspectieftrajecten.

De gemeente neemt samen met de politie preventieve maatregelen tegen woninginbraken. De gemeente bevordert het doen van aangifte en zorgt er voor dat fysiek aangifte kan worden gedaan op het politiebureau in Diemen.

De gemeente besteedt aandacht aan voorlichting over online fraude en cybercriminaliteit met name ook richting onze ouderen. We steunen LHTBI organisaties zoals Pink Diemen en hebben aandacht voor de jaarlijkse Coming Out Day.

Leave a reply

Your email address will not be published.