Tags archives: standpunten

Diemense VVD kritisch op Kadernota en 2e kwartaalbrief

Afgelopen donderdag 19 juli is in de gemeenteraad van Diemen de Kadernota 2019 behandeld. De Kadernota 2019 geeft voor zover mogelijk een inzicht in het meerjarenperspectief 2019-2022 van de gemeente. Met de Kadernota worden de uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2019 vastgesteld. De Diemense VVD, bij monde van raadslid Johan Jägers, is kritisch op de inhoud van zowel de Kadernota als de 2e Kwartaalbrief van dit jaar. Dit […]

Standpunt Diemense VVD verkeersontsluiting Sniep Noord

Standpunt VVD verkeersontsluiting Plantage De Sniep Noord In de informatieve raadsvergadering van 14 juni 2018 en bij de besluitvormende raadsvergadering van 21 juni 2018 is de verkeersontsluiting van Plantage De Sniep noordzijde besproken. De VVD heeft aan de gedachtevorming hierover en tijdens de vergaderingen een belangrijke rol gespeeld. Een rol vanuit haar eigen politieke verantwoordelijkheid en een rol om goed te luisteren naar de direct belanghebbenden, de bewoners. De fractie […]

VVD wil behoefte extra parkeerruimte Holland Park laten inventariseren

De VVD is al langer van mening dat er te weinig parkeergelegenheid is op Holland Park. Daarom heeft de fractie hier ook vragen over gesteld. Op 11 oktober 2017 heeft de VVD antwoord gehad op schriftelijke vragen omtrent parkeren op Holland Park. Daarin gaf het College aan niet voornemens te zijn de parkeernorm aan te passen aangezien Holland Park is gepland als een autoluwe wijk. Er lijkt (mede door de […]

De Diemense VVD steunt de ambities in de cultuurnota

Voor het opstellen van een cultuurbeleid in Diemen is er in eerste instantie een kwantitatief onderzoek gedaan in Diemen. 4000 inwoners hebben een brief ontvangen met het verzoek om een aantal vragen te beantwoorden over kunst en cultuur in Diemen. 557 inwoners hebben hierop gereageerd zodat een goed beeld werd verkregen over hoe de Diemenaar aankijkt tegen kunst en cultuur in Diemen. Belangrijke uitkomst was onder meer dat de respondenten […]

KANDIDAAT NR 6: COR JABAAIJ

Ik ben Cor Jabaaij en woon sinds 2016 in Diemen. Al sinds de middelbare school voel mij thuis bij deze politieke partij. Als kandidaat van de Diemense VVD voor de gemeenteraad wil ik mij graag inzetten voor een beleid van de gemeente waarmee Diemen een leuk en gezellig dorp blijft. Mijn standpunt is dat alle inwoners zich thuis moeten kunnen voelen en zo vrij mogelijk moeten kunnen zijn. Na een […]