Tags archives: brigitte-wielage

Klaas Dijkhoff 5 juni verhinderd!

Helaas kan Klaas Dijkhoff 5 juni niet aanwezig zijn in Diemen i.v.m. politieke actualiteit. Er komt een nieuwe datum! Je kunt je hier aanmelden voor een bijeenkomst Het geschreven stuk kun je hier lezen

VVD stijgt in Diemen met 1,7%

Bij de Europese verkiezingen is de VVD vergeleken met 5 jaar geleden gestegen met 1,7% en is daarmee de derde partij geworden. Uiteraard willen wij al onze kiezers bedanken voor het in ons gesteld vertrouwen!

Kom praten met de fractie!

De fractieleden van de Diemense VVD willen graag met u in gesprek over belangrijke en minder belangrijke Diemense onderwerpen. Dat willen zij graag doen elke eerste maandag van de maand om 20:00 uur. Locatie: Grand Café Blauw (bij theater ‘de Omval’). Eerder ging de fractie ook al in gesprek en zijn er diverse onderwerpen in gebracht. De volgende sessie is op 1 april. U bent dan weer van harte welkom! […]

VVD Diemen op campagne!

De Diemense VVD was dit weekend weer actief campagne aan het voeren. Zaterdag sloot kandidaat Marcel Mokveld zich aan bij de Diemense VVD. Marcel was al actief in de politiek als fractievoorzitter VVD Amsterdam Oost. Hij staat nu kandidaat voor de Provinciale Staten op plek 14.

Diemense VVD kritisch over mogelijke komst biomassacentrale in Diemen.

In de informatieve raadsvergadering van 17 januari 2019 is gesproken over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen biomassacentrale Nuon. In de raadsvergadering van 31 januari zal hierover worden gestemd.  Hierbij is het woord ontwerp dusbelangrijk Waar gaat het om? Nuon wil haar aardgas gestookte energiecentrale in Diemen omzetten naar een op biomassa gestookte warmtecentrale. Hiertoe is bij de provincie een vergunning aangevraagd. Omdat het een afwijking van het door Diemen vastgestelde bestemmingsplan betreft, dient Diemen hiervoor een […]

De Diemense VVD uit bedenkingen tegen de bouw van een biomassa centrale

Door de ligging van Diemen is Diemen kwetsbaar en betaalt nu al een hoge prijs als het gaat om milieu belasting van met name verkeer en vervoer. De inzichten over vervuiling veranderen en het wettelijk kader daaromtrent veranderd terecht mee. We weten nog veel niet over de schadelijkheid van veel stoffen. De VVD doelt hier nu bijvoorbeeld met name op de schadelijkheid van fijnstof en ultra fijnstof. Is het huidige […]

VVD: Participatie onvoldoende ingevuld in Bestemmingsplan Tramlus

10 januari is de bebouwing binnen de Tram lus besproken in de raad en hebben bewoners ingesproken. De Diemense VVD vindt dat het proces en daarmee het participatie traject niet goed is verlopen.  Bewoners voelen zich niet gehoord en hebben sterk de indruk dat de plannen al in beton gegoten waren toen het ter inzage werd gelegd. De tekst van het college “Verplaatsing van het hoogteaccent is immers niet mogelijk […]

Brede school Holland Park, VVD met moeite akkoord met kredietverlening

Toen wij tijdens de vergadering met de Gemeenteraad spraken over het programma van eisen en het beeldkwaliteitsplan m.b.t. Holland Park West hebben wij onze bedenkingen geuit tegen de combinatie van een school en woningen in één complex. We vroegen ons af of dat niet tot een complexe situatie zou kunnen leiden. Nu vragen wij ons dat eens te meer af. Wij noemen de voorbeelden van enkele vragen: Wie wordt er eigenaar […]

ONZE KANDIDATEN STELLEN ZICH VOOR: BRIGITTE WIELAGE

Mijn naam is Brigitte Wielage, fractievoorzitter van de Diemense VVD en lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Mijn aandachtsgebieden binnen de fractie zijn: financiën, economische zaken, openbare orde en veiligheid, bestuur en dienstverlening, burgerparticipatie, openbare ruimte (inrichting en beheer) en het sociaal domein. Mijn politieke stijl in steekwoorden is: liberaal, betrokken, bouwen, binden, betrekken, dienstbaar, verantwoordelijk, veranderen met doordachte pasjes. Zicht houden op de lange termijn. Mijn credo […]