Home / Laatste nieuws

Jaarrekening

ALGEMEEN EN FINANCIEEL De VVD heeft de jaarstukken en het accountantsverslag met belangstelling gelezen. Over het jaar 2019 is een positief resultaat geboekt van 7 ton. Dit ond[...]

Erfpacht

INLEIDING OVER ERFPACHT En weer spreken we over de erfpacht. Een complex onderwerp en een beladen onderwerp. Een onderwerp waar substantiële belangen mee zijn gemoeid zowel voo[...]