Ontwerpverklaring van geen bedenkingen biomassa centrale Nuon

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 januari heeft de raad gestemd voor de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB). Dit ondanks dat de raad unaniem tegen de biomassa centrale in Diemen is.

De motivatie om toch voor te stemmen is het op dit moment nog ontbreken van informatie en het missen van juridische gronden om tegen te kunnen stemmen. Tegen stemmen zou waarschijnlijk leiden tot een rechtszaak van Nuon om de bouw af te dwingen en ervoor zorgen dat Diemen geen inspraak meer heeft. Vóór stemmen zorgt ervoor dat er een zienswijze procedure van start kan gaan, waarin de raad hoopt meer informatie en kennis te verzamelen. Die kennis zou dan kunnen leiden tot een situatie waarbij om goede redenen tegen gestemd kan worden. Wanneer definitief gestemd wordt over de VVGB kan de raad alsnog besluiten om tegen te stemmen.

Ook de inwoners van Diemen en daarbuiten zijn niet blij met de centrale. Een inwoner van Diemen is inmiddels een petitie gestart tegen de bouw van de centrale waarvoor op dit moment al 4.000 handtekeningen zijn gezet.

Lees ook de spreektekst van Bert Timmer (VVD fractie) tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 31 januari:

https://geenbiomassacentralediemen.petities.nl/

Leave a reply

Your email address will not be published.