College niet in control

De VVD fractie heeft dit standpunt tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 26 november onderbouwd. In het kort komt het neer op de volgende punten:

  • De raad wordt pas na het goedkeuren van de begroting op de hoogte gesteld dat er noodzakelijke projecten worden uitgesteld
  • Er is een initieel tekort van 6 miljoen, vooral veroorzaakt door het invoegen van projecten ten koste van regulier onderhoud
  • Er is veel achterstallig onderhoud en dat wordt nog verder uitgesteld, zoals:
    • De ophoogcyclus Diemen Noord loopt al jaren achter op schema
    • Plantage de Sniep zuid is in 6 jaar al 40 cm verzakt
    • De Vlindertuin moet eigenlijk elke 10 jaar, het college heeft daar eerder al 16 jaar van gemaakt. Ook dat wordt niet gehaald

Het komt erop neer dat het college geen mogelijkheden heeft om alles te doen wat in eerste instantie was voorgenomen. Wat doet het college van B&W dan? Uitstellen! Zelfs als dat eigenlijk niet altijd verantwoord is. Onderhoud aan openbare ruimte, zoals wegen en fiets- en voetpaden is simpelweg nodig voor onze veiligheid. Er zijn mensen die hun schuur niet meer in kunnen met hun fiets vanwege verzakkingen, maar onderhoud wordt door dit college uitgesteld!

In termen van een huishoudboekje kan gesteld worden dat dit college het geld dat was bedoeld om het lekkend dak te repareren uitgeeft aan een grotere televisie. Daarmee zadelt het college Diemen op met een fors probleem voor de toekomst. De kosten voor het herstellen van achterstallig onderhoud worden er doorgaans niet minder op. Daarmee wordt een volgend college met een dure erfenis opgezadeld. Deze coalitie houdt vast aan ambities maar kan die niet waarmaken. Veel moet worden uitgevoerd na deze periode. Ze regeert dus over haar graf heen.

Verbijsterend dat pas vlak na de begroting het memo met uitgebreide informatie kwam over de fasering van deze projecten.

Bert Timmer, VVD fractie

In 2019 is nog op advies van de accountant €742.000 naar algemene reserve geboekt. Is dit een oorzaak van het huidige tekort? Dat lijkt de VVD niet. Het huidige tekort is ontstaan omdat het college niet in control is en naar de accountant blijkbaar geen goede verantwoording kon afleggen. Merkwaardig om dan te stellen: “Dat zal waarschijnlijk weer de aandacht trekken van de accountant, met ongewenste acties tot gevolg.”

Lees ook via onderstaande link het betoog van Bert Timmer (VVD fractie).

Leave a reply

Your email address will not be published.