Standpunten

Jaarrekening

ALGEMEEN EN FINANCIEEL De VVD heeft de jaarstukken en het accountantsverslag met belangstelling gelezen. Over het jaar 2019 is een positief resultaat geboekt van 7 ton. Dit ond[...]

Erfpacht

INLEIDING OVER ERFPACHT En weer spreken we over de erfpacht. Een complex onderwerp en een beladen onderwerp. Een onderwerp waar substantiële belangen mee zijn gemoeid zowel voo[...]

Afvalplan 2020

Brigitte Wielage, fractievoorzitter Diemense VVD Het denken over afval en het milieu is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Hoe meer we weten van de gevolgen van onze af[...]