Advies Diemense VVD:  Ons Diemen en GroenLinks moeten samenwerking onderzoeken

De Diemense VVD maakt zich grote zorgen over de zeer lage opkomst in Diemen. De VVD heeft informateur Zita Pels dan ook laten weten dat het een raadsbrede opdracht moet worden om het vertrouwen van de kiezer in politiek en bestuur te herstellen. De uitspraak van de kiezer op 16 maart moet vertaald worden naar de samenstelling van het nieuwe college. De VVD heeft geadviseerd dat de grootste partij GroenLinks als eerste het gesprek aangaat met de grote winnaar Ons Diemen om te onderzoeken of zij samen de basis kunnen vormen van het nieuwe college. Daarna kan onderzocht worden welke andere partijen willen deelnemen. Het zittende college, dat nog maar rust op 1 restzetel, heeft een te smalle basis om de grote vraagstukken in Diemen aan te pakken.

Op maandag 21 maart hebben Bert Timmer en Veerle Voermans namens de Diemense VVD advies uitgebracht aan de door GroenLinks aangestelde informateur Zita Pels. De informateur is door haar partij gevraagd een verkenning uit te voeren gericht op het uitbrengen van een advies over de samenstelling van een nieuw college. De VVD stelt het op prijs dat de informateur daarvoor alle partijen heeft uitgenodigd. De VVD deelt de opvatting dat het informatieproces zorgvuldig en transparant moet zijn. De VVD vindt het daarbij passen om open te zijn over het advies dat zij aan de informateur heeft uitgebracht.

De Diemense VVD is teleurgesteld over de lage opkomst. 44 procent is 6 procent lager dan landelijk en ook 6 procent lager dan vier jaar geleden. De VVD vindt dat alle partijen in Diemen het zich moeten aantrekken dat die opkomst zo laag is uitgekomen. Uit onderzoeken blijkt dat gebrek aan vertrouwen in politiek en bestuur de belangrijkste reden is dat kiezers zijn thuisgebleven. Voor de VVD moet herstel van vertrouwen, prioriteit nummer 1 van de Diemense raad en college voor de komende vier jaar zijn.

De VVD ziet vijf onderwerpen die daar de komende jaren vooral bij van belang zijn, namelijk het serieuzer betrekken van de burgers bij de te maken keuzes, een betaalbare energietransitie waarbij continue gewerkt wordt aan draagvlak bij burgers, een woningbouwbeleid gericht op meer woningen, met behoud van groen en aandacht voor  leefbaarheid leidend, een breed voorzieningenaanbod op o.a. sport en cultureel gebied en een veiligheidsbeleid dat past bij de aard en omvang van Diemen.

De VVD vindt dat herstel van vertrouwen begint met goed naar de kiezer luisteren. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen moet serieus genomen en vertaald worden naar de samenstelling van het nieuwe college. De VVD is van mening dat het niet zo kan zijn, dat de uitslag voor kennisgeving wordt aangenomen en dat het zittende college, dat nu nog maar rust op 1 restzetel, op de oude voet doorgaat. De Diemense VVD heeft de informateur dan ook geadviseerd dat GroenLinks als grootste partij als eerste het gesprek aangaat met de grootste winnaar, en nu tweede partij, Ons Diemen, om te onderzoeken of zo een basis gelegd kan worden voor een samenwerking in de komende collegeperiode. De volgende stap is dan om te onderzoeken welke andere partijen kunnen en willen aanschuiven om zo tot een college te komen dat kan rekenen op een stevige en brede basis in de raad.

Voor onszelf zien we in deze fase geen rol weggelegd omdat we vinden dat in deze fase de winnaar en grootste partij aan zet dienen te zijn. Zij dienen het voortouw te nemen vanuit hun verantwoordelijkheid als winnaars. Uiteraard zal de VVD nooit weglopen voor haar verantwoordelijkheid maar op dit moment is dat niet aan de orde. 


Leave a reply

Your email address will not be published.