3e kwartaalrapportage 2019

Johan Jägers
Gemeenteraadslid VVD fractie

Besproken wordt de derde kwartaalrapportage van 2019. Deze bevat de nodige tegenvallers. Echter ten opzichte van de tweede kwartaalbrief is er een meevaller ten aanzien de rijksbijdrage te noteren. Het blijkt dat Diemen dit jaar 261.000 meer ontvangt. Alles bij elkaar genomen lijken we echter af te steven op een exploitatietekort over 2019 van circa 1 miljoen euro. Dat dit tekort niet wordt voorzien op 1,5 miljoen euro komt doordat een aantal activiteiten naar achteren worden geschoven.

Leave a reply

Your email address will not be published.